en ro ru

MENU

Pagina pricipala
Despre Moldova
Legi
Atracţii turistice
Hoteluri
Restaurante
Agenţii Turistice
Orasele Moldovei
Lista completă a serviciilor de taxi din Chișinău
Sărbători
Ambasade
Shopping in Republica Moldova
Bănci
Medicina

MONASTERIILE MOLDOVEI

Mănăstirea Veverița

Mănăstirea Veverița

Mănăstirea Veverița este o așezare monastică, întemeiată pe la 1922-1924, situată la marginea satului cu același nume din raionul Ungheni

Mănăstirea Bocancea

Mănăstirea Bocancea

Mănăstirea Bocancea se află la 105 km de Chișinău. A foat întemeiată în 1869 ca schit al mănăstirii Hîrjauca.
   Situaţia social-demografică în Republica Moldova sa modificat de-a lungul anilor, dar în linii generale e de menţionat despre tendinţa de scădere a tuturor indicatorilor demografici. Astfel, analizînd situaţia social-demografică în ultimii 50 de ani, observăm o diminuare a sporului natural al populaţiei. Aceasta sa înregistrat într-e anii 1960-1980, datorită sporirii ritmului de migraţie interne a populaţiei din mediul rural spre cel urban.

   În genere, după proclamarea independeţei în anul 1991 situaţia demografică din ţară devine foarte grea. În următorii ani scade creşterea naturală a populaţiei, se majorează emigrarea peste hotare a oamenilor profesional-educaţi în vârsta lucrătoare. Un factor decisiv în aceasta îl prezintă majorarea nivelului de moarte naturală a populaţiei. În genere scăderea populaţiei în Republica Moldova are un ritm mediu anual de 0,5%.

   În anul 2000, comparativ cu anul 1990 numărul populaţiei republicii sa micşorat cu aproximativ 100 de mii de locuitori. O mică stabilizare şi creştere sa înregistrat intr-e anii 1992-1994 cu o cifră de 4,353 mln. de personae. Următorii 6 ani se înregistra o diminuare a numărului populaţiei de la 4,341 mln.(1995) la 4,264 mln.(2001).

  În perioada dintre cele două recensăminte, dintre 1989 şi 2004 , populaţia R. Moldova a scăzut cu 350 mii persoane, inclusiv persoane declarate ca fiind plecate în străinătate mai mult de 1 an. Descreşterea numărului populaţiei în Republica Moldova are loc din mai multe cauze, principala fiind scăderea dramatică din ultimii 10 ani a natalităţii şi creşterea mortalităţii. Printre alte cauze ale diminuării numărului populaţiei republicii se numără şi consecinţele conflictului armat din Transnistria din 1992, urmat de o emigraţie masivă din ţară a populaţiei de origine rusă şi, mai apoi nu în ultimul rând – scăderea nemaipomenită a nivelului de trai al populaţiei din ultimii 10 ani de zile, care afectează atât natalitatea şi mortalitatea cât şi intensificarea încontinuu a procesului emigraţional al populaţiei din ţară şi, îndeosebi, în rândul tineretului.

   Potrivit statisticii de stat, numărul populaţiei Republicii Moldova la 1 ianuarie 2001 a constituit 4264,3 mii persoane, dintre care 1933,9 mii persoane (45.4%) reprezintă populaţia urbană şi 2330,4 mii persoane (54.6%) – populaţia rurală. Pe teritoriul republicii din partea stângă a Nistrului locuiesc 14.9% din totalul populaţiei Republicii Moldova sau 630 mii locuitori.

   Analizănd situaţia demografică a populaţiei pe sexe e de menţionat ca: sexul feminin continuă să fie predominant 51,9% din total populaţie. Numărul femeilor înregistrat la recensămîntul din 2004 a fost de 1755643 persoane, depăşind cu 128 mii numărul bărbaţilor. Astfel, la 1000 de persoane de sex feminin reveneau 927 de persoane de sex masculin.

   Populaţia în vârstă aptă de muncă (bărbaţi 16 - 61 ani, femei 16 - 56 ani) a înregistrat o pondere de 63,9 % din total populaţie pe ţară, majorându-se cu 8,8 în anul 2004 faţă de anul 1989.

   Conform Constituţiei republicii Moldova, numele de Moldoveni nu se aplică tuturor cetăţenilor statului, ci numai vorbitorilor limbii daco-române, numită în această ţară limba moldovenească (sunt exceptaţi acei dintre vorbitori, care s-au declarat români, şi sunt număraţi separat).
În perioada 5-12 octombrie 2004 pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc primul recesământul independent a populaţiei. Astfel, conform datelor acestui recensămînt, sa calculat nr. populaţiei separat în teritoriul controlat de guvernul moldovean şi în Transnistria:

Nr.
NaţionalitateR. Moldova% MoldTransnistria% TranTotal%
1. Moldova2.564.84976,2 %177.15631,9%2.742.00569,5
2.Ucraineni282.4068,3%159.94028,8%442.34611,2
3.Ruşi 201.2185,9%168.27030,3%369.4889,4
4.Găgăuzi 147.5004,4%11.1072,0%158.6074,0
5. România73.2762,2%10000,5%74.2762,0 (?)
6.Bulgari 65.6621,9%11.1072,0%76.7691,9
7.Alţii48.4211,4%27.7675,0%76.1881,9
8.Total românofoni2.638.12578,4%178.15632,4%2.816.28171,5(?)
9. TOTAL   3.383.332100%555.347 100%3.938.679 100%

  

   Notă: Autorităţile din Transnistria au publicat doar procentajele grupurilor etnice, numărul corespunzător de persoane a fost calculat pe baza acestor procentaje. Numărul sau procentajul persoanelor din Transnistria care s-ar fi declarat drept "români" n-a fost publicat, fiind inclus în categoria "alţii".

   Сirca 380.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova declară limba rusă ca limbă maternă, peste 500.000 persoane declară rusa ca limba pe care o folosesc de obicei, indiferent că se declară moldoveni, ucrainieni, găgăuzi, români sau bulgari. Este important de reţinut că în comparaţie cu recensământul din 1989, uzul zilnic al limbii ruse a scăzut semnificativ din cauza migraţiei multor rusofoni din republică, precum şi din cauza lipsei totale sau parţiale a politicii de rusificare.

   Cel mai mare oraş al ţării este or.Chişinău cu peste 780 mii locuitori (circa 20% din populaţia Moldovei), printre alte oraşe mari, cu o populaţie în jur de 150 mii locuitori fiecare, se numără oraşele Bălţi, Tiraspol şi Bender. Absoluta majoritate a celorlalte oraşe ale republicii se atribuie la tipologia localităţilor urbane cu un număr mai mic de 50 mii locuitori.

   Este de menţionat şi faptul, că necătând la suprafaţa relativ mică a teritoriului (33,8 mii km²) densitatea populaţiei republicii constituie 126,2 locuitori la km², considerându-se una din ţările europene cu cel mai mare indicator în acest plan. Comparativ cu alte ţări din fosta U.R.S.S., localităţile rurale din Moldova sunt destul de mari după numărul de locuitori, iar unele din ele se referă la cele mai mari sate din Europa (cu o populaţie de 15-20 de mii de locuitori).

  • În anul 2006, în Republica Moldova sa înregistrat 37 600 mii de copii născuţi, adică cu 8000 mai puţin decât în 1997, iar rata natalităţii a scăzut de la 12,5 la 10,5 născuţi-vii la 1000 de locuitori, acest indice fiind mai mic decît în anul 1990 - atunci indicile fertilităţii era de la 1000 de locuitorii sau născut 18 copii
  • La 1 ianuarie 2007, numărul populaţiei stabile a RM era de 3,95 milioane persoane.
  • Sa redus nivelul ratei mortalităţii, ajungând la 1,1% la 1000 locuitori.
  • La 1 ianuarie 2008 populaţia Republicii Moldova era 2573,7 mii de oameni (exclusiv teritoriul transnistrean şi municipiul Tighina).
  • În anul 2009 sunt înregistraţi aproximativ 120.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova care deţin şi cetăţenia română.
  • Mai mult de 15 ani în Republica Moldova nu s-au efectuat recensământul populaţiei.
  • Republica Moldova se situiază pe locul al 14-lea de pe planetă după numărul de cetăţeni în vârstă în ţară cu privire la întreaga populaţie.


INFORMAȚII UTILE

Cadouri în Chișinău

NUMELE TELEFONIC DE SERVICII TAXI DIN CHIȘINĂU

☎14002 ☎14111 ☎14428 ☎14100 ☎14333 ☎14747 ☎14499 ☎14555 ☎14911 ☎14101 ☎14000 ☎14110 ☎14250 ☎14441 ☎14444 ☎14005 ☎14554 ☎14800 ☎14004 ☎14120 ☎14222 ☎14006 ☎14090 ☎14442 ☎14007 ☎14098 ☎14448 ☎14008 ☎14999 ☎14474 ☎14545 ☎14700 ☎14777