en ro ru

MENU

Pagina pricipala
Despre Moldova
Legi
Atracţii turistice
Hoteluri
Restaurante
Agenţii Turistice
Orasele Moldovei
Lista completă a serviciilor de taxi din Chișinău
Sărbători
Ambasade
Shopping in Republica Moldova
Bănci
Medicina

MONASTERIILE MOLDOVEI

Mănăstirea Veverița

Mănăstirea Veverița

Mănăstirea Veverița este o așezare monastică, întemeiată pe la 1922-1924, situată la marginea satului cu același nume din raionul Ungheni

Mănăstirea Bocancea

Mănăstirea Bocancea

Mănăstirea Bocancea se află la 105 km de Chișinău. A foat întemeiată în 1869 ca schit al mănăstirii Hîrjauca.
MOLDOVA AGROINDBANK - Puterea stă în noi

 

Moldova Agroindbank   Moldova Agroindbank şi-a început activitatea în 1991, într-o perioadă marcată de restructurarea radicală a societăţii în general şi a economiei în particular. Schimbările în societate au determinat banca să adopte noi strategii, bine definite, care au putut răspunde solicitărilor unei pieţe în formare. În acest scop banca a extins reţeaua de filiale şi reprezentanţe, a valorificat noi segmente ale pieţei produselor bancare, a stabilit relaţii de corespondenţă cu bănci din străinătate şi relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, fapt ce a consolidat poziţia băncii pe piaţa bancară a republicii.

   Experienţa acestei perioade a demonstrat că echipa de manageri şi de angajaţi ai Moldova Agroindbank este capabilă sa facă faţă oricăror provocări ale pieţei şi să realizeze cu succes obiectivele strategice trasate.

    Situaţia economică deloc favorabilă din anul 2009, strîns corelată cu criza înregistrată la nivel mondial, deşi a surprins banca într-o poziţie solidă, a adus şi noi provocări, care au determinat banca să-şi ajusteze strategia la noile circumstanţe, pentru a face faţă noilor solicitări ale pieţei şi pentru a fi aproape de clienţii săi. Pe durata întregii sale activităţi, Moldova Agroindbank a îndeplinit, pe lîngă rolul de bancă universală şi operativă, un rol de bancă-leader, fiind promotorul unor acţiuni care au dus la consolidarea întregului sistem bancar al ţării.

     Moldova Agroindbank este o bancă universală şi dispune de licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea tuturor tipurilor de operaţiuni în valuta naţională şi străină pe tot teritoriul Republicii Moldova şi pe pieţele internaţionale.

    Modelul unic de business orientat spre deservirea SPECIALIZATĂ şi EFICIENTĂ a segmentelor de clienţi Comercial şi Retail, de rînd cu sistemele moderne performante informatice şi de telecomunicaţii, produsele şi serviciile competitive strict orientate către client, personalul bine instruit şi reţeaua de distrubuţie dezvoltată, au determinat Moldova Agroindbank să fie banca de prima opţiune pentru clienţii din ţară şi au transformat numele băncii în unul unanim recunoscut.

    În condiţiile unei conjuncturi internaţionale dificile şi complexe, care a afectat atît economia Republicii Moldova, cît şi activitatea băncii, s-a asigurat o administrare chibzuită şi eficientă a băncii, ceea ce se reflectă în dezvoltarea afacerilor şi rezultatele financiare obţinute.
Astfel, banca continuă să domine clasamentele eficienţei bancare a băncilor din Republica Moldova, fapt confirmat de o serie de indicatori relevanţi, înregistraţi de bancă. La data de 31.12.2009, banca deţinea o cotă de 19,5% din totalul activelor, 19,3% din totalul creditelor, 20,0% din totalul depozitelor pe sistemul bancar al ţării. Datorită unei politici bancare bine conturate, Moldova Agroindbank a înregistrat în anul 2009 un profit de 104,7 milioane lei (conform SNC).

   Rezultatele înregistrate de Moldova Agroindbank s-au datorat conlucrării eficiente a băncii cu clienţii săi. Pentru a fi mai aproape de clienţi şi în vederea creşterii operativităţii deservirii acestora, Banca dezvoltă şi îmbunătăţeşte în permanenţă canalele alternative, rapide şi practice, de bancă la distanţă, care facilitează realizarea operaţiunilor bancare şi satisfac nevoile clienţilor. Astfel, reţeaua alternativă de distribuţie a ajuns la un număr de 125 de bancomate şi 1779 de POS-terminale la 28.02.2010. Totodată, banca dispune la moment de una dintre cele mai extinse reţele de pe piaţă. La 28.02.2010 reţeaua băncii era constituită din 70 de filiale, Directia Operatiuni cu Clientii la Centrala bancii (DOCCB) şi 24 de reprezentanţe.

   Moldova Agroindbank este un nume bine cunoscut atît în Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei. Rezultatele înregistrate de bancă au fost apreciate de către o serie de ediţii internaţionale de profil mai mulţi ani la rînd (Euromoney, Global Finance, Finance Central Europe şi World Finance).

    Rezultatele obţinute de Moldova Agroindbank sunt în mare parte datorate colaborării fructuoase a băncii cu clienţii săi, care rămîn a fi o prioritate pentru bancă. Zi de zi, echipa Moldova Agroindbank activează alături de clienţii băncii, valorificînd oportunităţi, creînd valoare şi construind viitor.

Filiale şi Reprezentanţe Moldova Agroindbank Data publicării: 2010-12-31
  Citeşte mai mult>>


INFORMAȚII UTILE

Cadouri în Chișinău

NUMELE TELEFONIC DE SERVICII TAXI DIN CHIȘINĂU

☎14002 ☎14111 ☎14428 ☎14100 ☎14333 ☎14747 ☎14499 ☎14555 ☎14911 ☎14101 ☎14000 ☎14110 ☎14250 ☎14441 ☎14444 ☎14005 ☎14554 ☎14800 ☎14004 ☎14120 ☎14222 ☎14006 ☎14090 ☎14442 ☎14007 ☎14098 ☎14448 ☎14008 ☎14999 ☎14474 ☎14545 ☎14700 ☎14777