en ro ru

MENU

Pagina pricipala
Despre Moldova
Legi
Atracţii turistice
Bănci
Shopping in Republica Moldova
Ambasade
Sărbători
Lista completă a serviciilor de taxi din Chișinău
Orasele Moldovei
Agenţii Turistice
Restaurante
Hoteluri
Medicina

MONASTERIILE MOLDOVEI

Mănăstirea Veverița

Mănăstirea Veverița

Mănăstirea Veverița este o așezare monastică, întemeiată pe la 1922-1924, situată la marginea satului cu același nume din raionul Ungheni

Mănăstirea Bocancea

Mănăstirea Bocancea

Mănăstirea Bocancea se află la 105 km de Chișinău. A foat întemeiată în 1869 ca schit al mănăstirii Hîrjauca.
Manastirea Saharna    Manastirea Saharna, este situata în satul Saharna, la 8 km de Rezina, sau 120 km de mun. Chişinău. Rezervaţia naturală şi complexul monastic se întind pe o suprafaţă de 670 de hectare şi sunt luate sub ocrotirea statului.

   Mănăstirea Saharna, în întregul ei ansamblu, este unul din cele mai vechi aşezăminte monahale din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. În defileul mănăstirii, spre apus fusese mai înainte un schit numit Horodişte, care avea o bisericuţă săpată în stîncă cu hramul Bunavestire. Prin anul 1776, schimonahul, Vartolomeu Ciungul, venind din Rusia cu cîţiva fraţi şi monahi, repară biserica şi chiliile şi se aşeză în ele. Însă viaţa în acel loc era foarte anevoioasă şi părintele Vartolomeu hotărăşte să construiască o mănăstire terestră, care ar fi şi aproape de căile de comunicare din localităţile apropiate, şi aşezată într-un loc unde liniştea călugărilor nu avea să fie tulburată prea mult de forfota lumească. Legenda spune, că la a 40-ea zi de rugăciune, el a avut o revelaţie. I s-a arătat Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, care era înconjurată de foc ceresc şi i-a arătat locul, unde, după voia Celui Preaînalt, trebuia să construiască locaşul monahal închinat Sfintei Treimi. În anul 1818, începe construcţia bisericii de vară (devenită mai târziu biserică centrală), care se încheie în anul 1821, deja sub conducerea Egumenului Tarasie.

   Biserica este sfinţită în acelaşi an în cinstea Sfintei Treimi, se presupune că de către Mitropolitul Veniamin Costachi. În anul 1837, în timpul stăreţiei Egumenului Onisifor, s-a renovat catapeteasma bisericii, care se ştie că era şi ea foarte frumoasă, împodobită cu icoane valoroase (dar în anul 1964 aceste icoane au dispărut fără urmă). În anul 1857, sub conducerea părintelui-stareţ Serafim, se restaurează mănăstirea rupestră, care ajunsese într-o stare avansat de deteriorare. În 1863, în vremea stareţului Serafim, a mai fost construita o biserica, cea de iarna, cu hramul Nasterea Maicii Domnului, cu un corp de chilii.
Însă functionarea mănăstirii a fost întreruptă în anul 1964,ea este închisă, călugării sunt alungaţi şi în mănăstire a fost amenajat un spital pentru copiii cu handicap. Biserica Sfînta Treime a fost transformată în depozit al spitalului, iar biserica de iarnă în club. În interiorul complexului monastic s-a zidit o casă şi o cantină,care a funcţionat pînă în anul 1990, cînd, la cererea credincioşilor satului Saharna, a fost redeschisă mănăstirea.

    Deja în anul 1992, au fost reparate chiliile, bucataria, trapeze şi staretţia. Concomitent s-a restaurat şi biserica de vară (1992-1998). Cu regret nu a fost posibilă păstrarea şi conservarea picturilor vechi, care erau într-un grad avansat de deteriorare, aşa că pe pereţii bisericii se aşează chipuri noi de sfinţi pictaţi în stil realist de către pictorul Vladimir Lazăr din or. Rezina. Trebuie să menţionăm, că în interiorul bisericii este pictat în întregime astfel că începând de la catapeteasma clasică, de-a dreapta şi de-a stîngă, în primul registru sunt pictaţi sfinţii cuvioşi părinţi, care au pus temeliile monahizmului contemporan: Cuvioşii Antonie şi Teodosie din Lavra Kievo-Pecerska, , Siluan Athonitul, Serafim al Sarovului Macarie Egipteanul, Paisie Velicicovski, Ambrozie de la Optina, Paraschiva de la Iaşi, Gherasim de la Iordan, Antonie cel Mare, ş.a..

 

   MANASTIREA „SF. TREIME”

  • Satul Saharna, raionul Rezina.Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557
  • E-mail: contacts@manastirea-saharna.md
  • Web: www.manastirea-saharna.md

 

Manastirea SaharnaManastirea SaharnaManastirea SaharnaManastirea Saharna
Manastirea SaharnaManastirea SaharnaManastirea SaharnaManastirea Saharna
Manastirea SaharnaManastirea SaharnaManastirea SaharnaManastirea Saharna


INFORMAȚII UTILE

Cadouri în Chișinău

NUMELE TELEFONIC DE SERVICII TAXI DIN CHIȘINĂU

☎14002 ☎14111 ☎14428 ☎14100 ☎14333 ☎14747 ☎14499 ☎14555 ☎14911 ☎14101 ☎14000 ☎14110 ☎14250 ☎14441 ☎14444 ☎14005 ☎14554 ☎14800 ☎14004 ☎14120 ☎14222 ☎14006 ☎14090 ☎14442 ☎14007 ☎14098 ☎14448 ☎14008 ☎14999 ☎14474 ☎14545 ☎14700 ☎14777